Wykow

[<<Zpět]

Měděný lakovaný drát SH Therm 210

SH Therm 210 je vysoce tepelně odolný Cu-LD (měděný lakovaný drát) teplotní třídy H, s velmi širokým spektrem vlastností. Laková ochranná izolační vrstva tohoto "dualcoat" Cu-LD sestává ze dvou nad sebou ležících různých vrstvní. Tyto mají

  • velmi dobrou termickou odolnost, trvanlivost a stálost vůči přetížení
  • vynikající odolnost vzhledem k chemické nárokovosti, vysoká odolnost proti louhům, kyselinám, mycím a čistícím prostředkům, dále proti prostředkům k ředění, rozpouštění a ochlazování, jakož i s jejich výpary, výborná snášenlivost se zapajecími a zalévacími prostředky
  • výbornou mechanickou pevnost proti otěru
Nejmodernější techniky postupu, regulace a kontroly procesu při výrobě se SH Therm 210 řadí mezi "Allround" vodič pro veškeré použití, kde se jedná o nadprůměrné nároky na specifické podmínky použití a zpracovatelnosti na náročných navíjecích, protahovacích a tvarovacích strojích. Výrazný součinitel otěruvzdornosti a nízký koeficient tření se výrazně podílí na ekonomické a spolehlivé zpracovatelnosti, která se projeví průkazně pozitivní pevností izolace po zpracování.